Systeemopstellingen

ATT00042

Enige aantekeningen bij familieopstellingen en andere systeemopstellingen

Familieopstellingen is een therapeutische methode die ontwikkeld is door Bert Hellinger en die sindsdien op vele manieren verder groeit. Vaak wordt deze vorm gekozen bij thema’s die niet bereikbaar lijken te zijn in andere therapievormen. Een verstoring in het familiesysteem, die soms al generaties doorzet, een verstrikking met een familielid, een verkeerde plek in het systeem, kunnen de oorzaak zijn. In familie-opstellingen wordt dit duidelijk en bereikbaar voor heling.

Meestal worden opstellingen neergezet in een kring van deelnemers, die een eigen thema hebben ingebracht en zich daarnaast beschikbaar stellen als representant voor familieleden, begrippen en symptomen van de andere deelnemers.

De thema’s kunnen betrekking hebben op geestelijke en/of lichamelijke problemen, zoals ziekten, verslavingen, relaties, incest, doodsverlangens, problemen met werk en met je kinderen.

In een voorgesprek tussen cliënt en begeleider worden naast het thema, alleen feitelijke gegevens uitgewisseld. Psychologische beschrijvingen, worden vermeden. In overleg met de cliënt bepaalt de opsteller welke familieleden of andere personen of begrippen door representanten zullen worden opgesteld. De cliënt gaat in het midden staan en kiest intuïtief de plaatsvervangers, meestal ook voor zichzelf. Dan zet hij ze om beurten, door ze  bij de schouders te leiden, zoals het voelt op een plek in de kring.

De opstelling begint. Het systeem wordt zichtbaar en voelbaar.

De opgestelde plaatsvervangers blijken de gevoelens, verhoudingen en neigingen te hebben van degene die of datgene wat ze representeren. De verstoringen worden duidelijk.

Dit alles gebeurt onmiskenbaar op een ander niveau dan waarvan we ons meestal bewust zijn.

Ook de begeleider bevindt zich in dit veld en kan dus de dynamiek volgen en in samenwerking met de representanten de posities wijzigen waardoor er een nieuwe liefdevollere ordening kan ontstaan. In deze fase kan de begeleider ook uitspraken voorstellen die de verstrikte energie weer laten stromen.

Het veld waarin dit familiesysteem bereikbaar is wordt tegenwoordig vaak aangeduid als ‘het wetende veld’.

Onder andere uit opstellingen blijkt dat we een diepe verbinding met dit familiesysteem ofwel deze familieziel hebben, die veel verder gaat dan we ons meestal realiseren. Binnen die familieziel gelden bepaalde wetten en familieopstellingen tonen aan dat overtreding van deze wetten leidt tot verwarring en energetische verstrikkingen die een diepgaande werking hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van familieleden, vaak over de generaties heen. Ook niet verwerkte ingrijpende gebeurtenissen of een zwaar lot kunnen de dynamiek in het systeem verstoren.

Opstellingen maken deze verstrikkingen duidelijk en doordat het systeem of de familieziel streeft naar liefde kun je in de opstelling veranderingen aanbrengen die van invloed blijken te zijn op het systeem zelf.

Je kunt een opstelling ook zien als een ritueel dat een krachtbron vormt voor een gezond makende  herordening van het systeem. Er komen nieuwe impulsen, er komt ruimte voor echte verbinding en openheid.

Naast families kun je vele andere systemen opstellen waar je deel vanuit maakt of die binnen jou zijn, zoals je werk, je voetbalteam, je organen, je subpersonen, je energetische lichamen. Ook hier zijn opstellingen verhelderend en helend.

Ook in individuele sessies kun je opstellingen gebruiken. Zie onder het knopje ‘individuele sessies’.

In mijn manier van werken zul je zeker mijn achtergrond, innerlijk kindwerk en sjamanisme, terugvinden.

Kindstukken kunnen worden opgesteld en daardoor veel duidelijkheid geven. Bepaalde NLP oefeningen zijn heel verhelderend als opstelling.

Opstellingen zijn voor een deel vergelijkbaar met sjamanistische genezingsrituelen. Dat is mooi beschreven in ‘Beelden van de ziel’, door Daan van Kampenhout.

Ook in sjamanistische tradities heeft de mens een ziel die onderdeel is van de familieziel die weer onderdeel is van de grote, collectieve ziel.

Ik gebruik de trommel en zang voor het afstemmen en integreren. Bij aanvang vraag ik steun van de richtingen, de krachtdieren en andere helpers, de voorouders en wat ik noem de heilige geest. In de opstellingen zet ik vaak stevige voorouders als steun achter wat zwakkere familieleden.

foto's website 018

Ik geef jaarlijks ongeveer vijf opstellingendagen (zie “groepen” en “data”), gebruik opstellingen in individuele  sessies (zie daar) en in de sjamanistische, systemische inspiratiegroep  (zie “groepen” en “data”).

Op uitnodiging begeleid ik rituelen en familie- en andere systeemopstellingen in het Centrum Europaplein of op een andere locatie. Ook voor bedrijven en instellingen.

 

Enige systemische wijsheden

(Vast ergens gelezen, gehoord of anderszins ontdekt. De eventuele bronnen heb ik er niet bij geschreven of onthouden.)

 • Soms is de confrontatie met een familiewaarheid zo heftig dat de pijn niet te dragen lijkt. Door de cliënt niet te troosten en het beeld niet te relativeren, toont de begeleider zijn vertrouwen in de genezende kracht van een opstelling.
 • Ziekten zijn vaak uitingen van verstrikkingen in de ziel  ofwel van een systemische wanorde.
 • Veel ziekten ontstaan tijdens overgangsfasen: puberteit, studie ,uit huis gaan, trouwen, enz…. Dat is een aanwijzing voor een verband tussen de ziekte en een nog niet opgeloste binding in de familie van herkomst.
 • In ‘primitieve’ samenlevingen is het zeer ongebruikelijk om je boven je ouders te verheffen, hen te bekritiseren of te verachten of als ze oud zijn als kinderen te behandelen.
 • Wij zijn onze ouders. Wie zijn ouders niet neemt zoals ze zijn, accepteert zichzelf niet.
 • Elk mens houdt diep in zijn hart van zijn moeder en vader en blijft hun in zijn ziel trouw.
 • Als de moeder en/of de vader niet beschikbaar is/zijn, is de enige oplossing er met liefde mee in te stemmen.
 • Partners moeten elkaars ouders respecteren, anders plaatsen ze zich tussen de partner en zijn/haar familie.
 • Het negeren of kleineren van vroegere partners is een veel voorkomende reden voor het mislukken van een relatie.
 • Veel kinderen van ouders met een zwaar lot proberen dat lot voor hen te dragen. Zo gaat dat vaak door van ouder op kind. Het loslaten daarvan is voor het kind heel pijnlijk omdat dat voelt als verraad. Voor de ouders echter is het meestal een opluchting.
 • Bij een scheiding of een andere  reden van afwezigheid van een van de ouders neemt een van de kinderen vaak de rol van de afwezige ouder over, wat kan leiden tot ingewikkelde verstrikkingen.

foto's website 013